Yazdır
İlgi : 11.07.2017 tarih ve 10412 sayılı yazımız,

İlgi’de kayıtlı yazımız ile,

Protokolün V. Anlaşma maddesinin 2 . fıkrası uyarınca sözleşme yenileyecek ve ilk defasözleşme yapacak üyeleriniz tarafından imzalanacak 2 nüsha sözleşme formlarının Odanızda toplanması listelenmiş bir şekilde toplu halde Birliğimize gönderilmesi gerektiği, Sözleşme formlarının Kurum tarafından imzalanması işleminin Birliğimiz tarafından koordine edileceği bildirilmişti.

Ancak Birliğimize İş Bankası yetkilileri tarafından, halen sözleşme yenileme işlemlerini tamamlamamış eczanelerin olduğu, ivedilikle sözleşme yenileme işlemlerini tamamlamaları gerektiği aksi takdirde 06.10.2017 tarihi itibari ile ekranlarının kapatılacağı bildirilmiştir.

Konunun üyelerinize önemle duyurularak sözleşmelerini yenilemeleri hususunda bilgilendirilmesi ve odanızda toplanacak İş Bankası sözleşme formlarının 04.10.2017 tarihine kadar Birliğimize iletilmesini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY Genel Sekreter