T.E.B. 42. Bölge Giresun Eczacı Odası

T.E.B. 42. Bölge Giresun Eczacı Odası

 
SAMSUN SGK'NIN MEDİKAL REÇETELER HAKKINDA HATIRLATMA YAZISI

Samsun Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine "Ayaktan tedavide kullanılan hazır tıbbi malzeme sözleşmesi" kapsamında reçete teslim eden eczanelerin reçetelerinin incelenmesi aşamasında aşağıda belirtilen eksiklik/hatalı işlemler görülmekte olup, mağduriyet yaşanmaması için belirtilen hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

1- Farklı grupta yeralan evraklar aynı zarf içerisinde gönderildiği görülmekte olup, her grup/icmal listesi için farklı zarf içerisinde evrakların Müdürlüğümüze gönderilmesi gereklidir.

2- İcmal listesi ve fatura dökümüne ait sistem çıktıları eczacı tarafından imzalanıp eczane kaşesi basılmalıdır.

3- E Arşiv faturalar icmal listesinde yeralan dönem son günü tarihine göre düzenlenmelidir.

4- E Arşiv faturalar eczacı tarafından imzalanıp eczane kaşesi basılmalıdır.

5- Kronik hastalık kapsamında devam reçetesi olarak girişi yapılan (reçetesiz) örneğin hasta alt bezi reçetelerine (reçetenin medula sisteminde bağlandığı) ilişki kurulan rapor kağıt rapor ise, eczacı tarafından kağıt rapor aslı görülerek Kurumumuza teslim edilen sistem reçete çıktısı altında kağıt rapor sureti eklenmelidir. (Bu suretler kronik kapsamda reçete girişinin devam ettiği süreçte eczacı tarafından aslı gibidir yapılarak imzalanabilir)

6- Barkod zorunluluğu olan ürünlerde barkod aslının ilgili reçete ekinde Kuruma teslim edilmesi gereklidir.

7- Garanti belgesi düzenlenme zorunluluğu olan (aspiratör cihazı, nebulizatör vb...) cihazlarda tam olarak doldurulmuş garanti belgesi onaylı suretinin reçete ekinde Kurumumuza teslim edilmesi gereklidir.

8- Tekerlekli sandalyelerde satılan sandalyenin SUT'ta belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Ayrıca tekerlekli sandalye kataloğunun reçete ekine eklenmesi gereklidir. 

9- Özellikle hasta alt bezi raporları e-rapor olarak tarafınıza geldi ise mutlaka bu raporun periyod bilgisinin  dikkatle kontrol edilmesi gereklidir. Hastaneler tarafından hatalı periyod bilgileri girilmekte olup,bu tür raporların düzeltilmesi gereklidir.

10- Özellikle hasta alt bezi reçetesi girişi sonrası ilişkilendirilen raporun doğru seçilmesi gereklidir. 

11- Her eczacı tarafına verilen MEDULA ekran yetkisi üzerinden sürekli evraklarının takibini yapmalıdır. Ekranlarına kesinti mesajı düştü ise mesaj tarihi dahil 5 iş günü içerisinde kesinti nedenini dönem sonlandırma (faturanın düzenlendiği) ekranında yeralan reçete itiraz/kesinti menüsü üzerinden görebilmektedir. Belirtilen süre kapsAmında bu menü üzerinden itiraz alanına mevzuata uygun bir gerekçe yazılarak itiraz edilebilecektir.  mesaj tarihinden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra kesinti bilgisi ekrandan silinmekte olup, itiraz imkanı kalmamaktadır. 

12- Eczanelerimizin ekranda bulunan mesajları dikkatli takip etmesi mesajlarda inceleyici tarafından talep edilen ek evrak veya bilgiler süresi içerisinde sunulmalıdır.

13- İlaç Sözleşmesi kapsamında teslim edilen evraklar arasına medikal malzeme evraklarının eklenmemesi/karıştırılmaması gereklidir.

14- Diyaliz hastalarının kullandığı ve ilaç sözleşmesi kapsamında yeralan ilaç/solisyonlara ait reçete içerisine bu ilaç/solisyonun kullanılmasında gerekli olan medikal sarf malzemesine ait barkodların karıştırılmamasına dikkat edilmesi gereklidir.

Not: Bu e-mail hesabı bilgilendirme için kullanılmakta olup, sözleşme kapsamı ve farklı konularda bildirim, talep, arıza vb... hususlar hakkında işlem yapılamayacaktır. Bu tür işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında resmi kanallarla yapılması gereklidir. Gönderilen e-maillere cevap verilmemektedir.

Not: İletilen mesajların konusu resmi içerik taşımamakta olup, uygulamaların daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi içindir. Kurumumuz mevzuatlarına  http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşılabileceğinden asıl olan o konudaki Kurumumuz mevzuatlarıdır.

 

SAMSUN SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Denizevleri Mah. 228. Sk. No:6 Atakum / SAMSUN

Tel: 0362 4330936

Dahili: 3075 – 3076 – 3079

Fax No: 0362 432 29 63