ECZACI REHBERİ

ODA KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

1 – KAYIT İÇİN DİLEKÇE

2 – KISA ÖZGEÇMİŞ

3 – 6 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

4 – İKAMETGAH BELGESİ

5 – NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

6 – DİPLOMA FOTOKOPİSİ

7 – SON 6 AYDA HAZIRLANMIŞ İMZA BEYANNAMESİ

8 – İLGİLİ FORMLAR ( ODA’DA DOLDURULACAK )

9 – GİRİŞ VE YILLIK AİDAT TAHSİLİECZANE AÇMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

1 – ECZANE AÇMA DİLEKÇESİ

2 – ECZANE AÇILMAK İSTENEN YERİN KROKİSİ VE ADRESİ ( ÇİZEN MÜHENDİSİN İMZASI VE KAŞESİ )

3 – MÜLK KENDİSİNE AİT İSE; TAPU SURETİ, KİRALANMIŞ İSE; KİRA SÖZLEŞME SURETİ

4 – YAPI İSKAN BELGESİ ( BELEDİYEDEN )

5 – ECZANE OLACAK YERİN SU VE ELEKTRİK HİZMETLERİNDEN YARARLANDIĞINI, ABONELERİN ECZACI ADINA OLDUĞUNU GÖSTERİR FATURA VEYA GÜVENCE ALINDISI MAKBUZUNUN SURETİ

6 – ECZANENİN TAMAMEN KENDİSİNE AİT OLDUĞU, İKİNCİ ŞAHISLARIN ECZANE ÜZERİNDE HAK TALEP EDEMEYECEKLERİNE DAİR VE “YUKARIDA ÜNVANI BELİRTİLEN ECZANEMDE BUNDAN BÖYLE YAPACAĞIM ALIŞVERİŞLER İÇİN KENDİ İMZAMI TAŞIYAN SENET VE ÇEK KULLANACAĞIMI BEYAN VE TAAHHÜT ETTİĞİMİ BİLDİRİR” ŞEKLİNDE NOTERDEN ALINAN TAAHHÜTNAME

7 – ALINMIŞ OLAN DEMİRBAŞ ( BUZDOLABI, HASSAS TERAZİ, RAF VE DOLAPLAR ) VE İLAÇLARIN FATURA FOTOKOPİLERİ

8 – İLÇELERE AÇILACAK ECZANELERDE BAĞLI BULUNDUKLARI İLÇE TEMSİLCİSİNDEN UYGUNLUK BELGESİ

9 – MATBU FORM (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN)

10 – RUHSAT VE SERTİFİKA FOTOKOPİSİ (DÜZENLENDİKTEN SONRA)DEVİR OLACAK ECZANELERDE EK OLARAK İSTENEN BELGELER

1 – DEVİR SENEDİ ( NOTER HUZURUNDA DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN ECZACILARLA BİRLİKTE ODA VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLERİNİN ONAYI İLE YAPILIR. )ECZANE NAKİLLERİNDE İSTENEN BELGELER

1 – ECZANE NAKİL DİLEKÇESİ

2 – ECZANE NAKİL OLACAK YERİN KROKİSİ VE ADRESİ ( ÇİZEN MÜHENDİSİN İMZASI VE KAŞESİ )

3 – MÜLK KENDİSİNE AİT İSE; TAPU SURETİ, KİRALANMIŞ İSE; KİRA SÖZLEŞMESİ

4 – YAPI İSKAN BELGESİ ( BELEDİYEDEN )

5 – ECZANE OLACAK YERİN SU VE ELEKTRİK HİZMETLERİNDEN YARARLANDIĞINI, ABONELERİN ECZACI ADINA OLDUĞUNU GÖSTERİR FATURA VEYA GÜVENCE ALINDISI MAKBUZUNUN SURETİ

6 – İLÇELERE NAKİL OLACAK ECZANELERDE BAĞLI BULUNDUKLARI İLÇE TEMSİLCİSİNDEN UYGUNLUK BELGESİ

7 – RUHSAT VE ESKİ SERTİFİKA FOTOKOPİSİ

8 – SON 6 AYDA HAZIRLANMIŞ NOTERDEN İMZA SİRKÜLERİ

9 – İKAMETGAH BELGESİ

10 – ECZANENİN TAMAMEN KENDİSİNE AİT OLDUĞU, İKİNCİ ŞAHISLARIN ECZANE ÜZERİNDE HAK TALEP EDEMEYECEKLERİNE DAİR VE “YUKARIDA ÜNVANI BELİRTİLEN ECZANEMDE BUNDAN BÖYLE YAPACAĞIM ALIŞVERİŞLER İÇİN KENDİ İMZAMI TAŞIYAN SENET VE ÇEK KULLANACAĞIMI BEYAN VE TAAHHÜT ETTİĞİMİ BİLDİRİR” ŞEKLİNDE NOTERDEN ALINAN TAAHHÜTNAME

11 – MATBU FORM (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

12 – YENİ SERTİFİKA FOTOKOPİSİ (DÜZENLENDİKTEN SONRA)