Yazdır
Sayın Meslektaşım;

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. Maddesi gereğince Odamızın 2018 Yılı Seçimsiz Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündem gereğince çoğunluklu olarak 15 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da Giresun Eczacı Odası Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da Giresun Eczacı Odası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla.

GÜNDEM
1 – Açılış ve Yoklama
2 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3 – Divan Heyetinin Teşekkülü
4 – Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporunun Okunması
5 – Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
6 – Raporların Görüşülmesi
7 – Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
8 – 2018 – 2019 Dönemi Tahmini Bütçenin Sunuluşu ve Onaylanması
9 – Dilek ve Temenniler
10 – Kapanış

Toplantı Tarihi : 22 Eylül 2018 Cumartesi
Toplantı Yeri : Giresun Eczacı Odası Konferans Salonu
Saat : 10.30

NOT: 6643 sayılı kanunun 8. Maddesi gereği oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarında oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantıda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.